Voorbereidingen voor NaNoWriMo 2015

Geplaatst 31 oktober 2015

Voorbereidingen voor NaNoWriMo 2015

Morgen begint de National Novel Writing Month – NaNoWriMo. Dit jaar wordt het de tweede keer dat we eraan meedoen. We gaan weer 50.000 woorden schrijven in een maand, 1667 woorden per dag. Dat moet lukken, want vorig jaar lukte het ook.

Deze NaNoWriMo-maand en het jaar 2016 dat daarop volgt staan bij ons in het teken van een nieuwe fantasy-roman. We beginnen aan het eerste deel van de trilogie “De vergeten vloek.” Niet dat we niet al begonnen waren aan dit lange verhaal, maar we weten nu pas goed hoe het er werkelijk uit moet komen te zien. Wat we hiervoor al geschreven hadden, kan grotendeels in de prullenbak verdwijnen. De scènes die we nog wel kunnen gebruiken, zullen met de stofkam door ons met hardop lezen en discussiëren worden doorgeharkt. Daarvan houden we alleen over wat echt in het verhaal past.

NaNo-2015-Participant-Banner

NaNoWriMo is voor ons de motivatie om meters te maken: schrijven, schrijven en verder schrijven. Wat er daarna gebeurt in 2016 is ook schrijven, maar daarbij komt dan bovendien het herschrijven, herschrijven en herschrijven. Uiteindelijk zal er een manuscript aangeleverd dienen te worden waaraan zo geschaafd is dat het geschikt zal zijn voor de redactie. En dan, na veel redactiewerk, zal er weer een boek komen.

Om een tipje van de sluier op te lichten, verklappen we hierbij al iets over de trilogie. Maar daarvoor eerst even terug naar ons debuut Schimmenschuw. Kamilia woont bij haar oma op de planeet Laskoro, een wereld die te vergelijken is met onze eigen moderne tijd. Ze valt door een tijdpoort en komt op een zusterplaneet Chyndyro terecht, waar het meer dan drieduizend jaar eerder is en waar het middeleeuws aandoet. Er zijn zeven magische dynastieën. Schimmenschuw kan als een alleenstaand verhaal worden gelezen, maar het zou ook goed de voorloper kunnen zijn van de trilogie waaraan we nu gaan werken.

Het eerste deel heeft de werktitel “Sluimerend vuur.” Het verhaal begint in dezelfde moderne tijd op Laskoro als waar Schimmenschuw begon. Door een ingreep van de Avatars zijn de zeven magische dynastieën in het verleden verdeeld over twee grote koninkrijken: Laskoro en Berinyi. De magie is grotendeels overgenomen door techniek. Dit eerste deel gaat over hoe de magie terugkomt op Laskoro.

We hadden al een plot uitgewerkt met verschillende keerpunten maar, zoals dat bij ons gaat, zijn we weer tot andere inzichten gekomen en hebben we voor het eerste keerpunt een veel beter idee gekregen. Dus hoe het zal verlopen tijdens de NaNoWriMo is voor ons heel spannend. En of de volgorde van de scènes uiteindelijk zo zal blijven als we nu denken, hangt ook weer van de spanningsboog van het verhaal af. Het enige dat echt vast moet staan en dat ons vele hoofdbrekens kost, is de chronologische volgorde in tijd. We kennen onze hoofdpersonages en bepaalde gebeurtenissen staan nagenoeg vast, maar in een creatief proces als het schrijven komen we misschien nog wel voor leuke verrassingen te staan.

Al met al wordt november een werkzame maand. We houden ons woordenaantal bij, proberen alle badges te halen en natuurlijk willen we weer winnen. Met 50.000 woorden halen we ongeveer een derde van ons hele boek. Als we kijken naar Schimmenschuw, dan was dit bijna 150.000 woorden. Hier is een boek uit voortgekomen van dik 120.000 woorden, na het schrappen en schaven in de redactieronde. Dat zien we maar als voorbeeld.

Net als vorig jaar zullen we wekelijks een blog schrijven over onze ervaringen. Dus tot volgende week. Dan hopen we al een eind op weg te zijn.

 

NaNoWriMo Winnaar (2014)

Geplaatst 28 november 2014

NaNoWriMo 2014

Winner-2014-Web-Banner1

De afkorting NaNoWriMo staat voor de National Novel Writing Month in de USA en over de hele wereld. De uitdaging is om in de maand november 50.000 woorden te schrijven aan een roman.

23 november 2014 badgesTamelijk aan het begin van de vierde week van de NaNoWriMo, werd ik een WINNAAR! Ik haalde op 23 november 2014 een woordenaantal van 52.409 woorden.

Na dit moment heb ik er even niet zoveel woorden meer bij geschreven, de stand is vandaag 52.584 woorden.

Het manuscript voor “Strijd”is nu ongeveer voor de helft af, we moeten nog minstens zoveel woorden erbij schrijven, wil het verhaal geschreven zijn, maar zelfs dan volgen er waarschijnlijk nog vele herschrijfrondes. Het is nog maar een eerste versie en het ziet er naar uit dat het wellicht twee boeken moeten worden in plaats van een.

Ik weet natuurlijk wel dat het behalen van die 50.000 woorden in 23 dagen tijd alleen een overwinning is voor onszelf. Wij hebben weer een elftal hoofdstukken uitgewerkt. Ook is het erg fijn om samen op te schrijven met “Buddies”, die ook WINNAAR werden door het woordenaantal te halen in november 2014.

Toch ben ik ontzettend blij dat ik nu eens een WINNAAR ben.

Het schrijven is een langdurig proces en daarin jezelf steeds verbeteren kost veel doorzettingsvermogen, positieve kracht opwekking en open staan voor steeds weer nieuwe feedback waarmee je weer aan de slag moet gaan. Het geeft ook veel frustratie, wanneer alles lang gaat duren en het niet loopt zoals je zou willen. Iedere keer moeten we er opnieuw voor gaan en veranderen er dingen, omdat we onze verhalen toch wel heel graag willen delen met anderen en boeken van onszelf in de wereld willen brengen. Dat blijkt een lang en zwaar proces te zijn. Toch hebben we al veel om dankbaar voor te zijn.

Winner-Strijd-2014We schreven dit jaar veel en deden aan verschillende wedstrijden mee. Van sommige weten we de uitslag nog niet, van andere weten we die wel. Drie korte verhalen met tekeningen voor de Gentasia Awards 2014 komen in drie bundels uit in maart 2015. Het laat allemaal op zich wachten, met reden. We hebben korte verhalen die vorige jaren aan wedstrijden meededen herschreven en verzamelen ze voor een eventuele bundel. Er zijn tien nieuwe korte verhalen ingestuurd in 2014. Nergens waren we echte WINNAARS, al wordt er natuurlijk gezegd dat het meedoen aan de wedstrijden en het schrijven van een roman al een overwinning is. Natuurlijk weten we ook dat we steeds een klein stukje stijgen op de ranglijsten. Voor die lijsten komen er steeds meer inzendingen, waardoor dat vergelijken met anderen moeilijk gaat. We moeten dus een systeem hebben om onze eigen vooruitgang te kunnen toetsen, zodat we ons met onszelf kunnen vergelijken.

Dinie Boudestein en ik (Marjo Heijkoop) hebben zojuist weer een flinke discussie achter de rug over ons schrijven. We zijn dankbaar met de 121.534 woorden die we dit jaar hebben geschreven aan “Successie”, maar de 280 pagina’s A4 die we daarmee hebben volgeschreven, is te veel. Van een goede proeflezer kregen we commentaar terug, waaruit duidelijk bleek dat we bij sommige personages en gebeurtenissen te kort door de bocht zijn gegaan. Die scènes moeten worden uitgebreid om het boek mooier te maken. We willen “Successie” nu weer gaan herschrijven en er twee boeken van maken met een handzamer formaat. Dat vergt veel aanpassingen en een nog dieper doordringen in onze personages en het nog beter uitwerken van onze werelden. We hebben al een idee hoe we dat aan gaan pakken. “Strijd” zal dan waarschijnlijk een derde deel worden in plaats van een tweede.

Ook hebben we afgesproken om toch elk jaar door te blijven gaan met het schrijven van korte verhalen. Ons doel daarbij is om schrijftechnieken onder de knie te krijgen en steeds weer nieuwe creatieve dingen uit te proberen. We zien wel waar we dan uitkomen op de lijsten van de jury’s. Een verhaal is goed als wij vinden dat we er weer iets van geleerd hebben, een juryrapport gebruiken we om te zien wat anderen er van vinden en om het te gebruiken bij het herschrijven en verbeteren van verhalen. Voor onterechte kritiek moeten we maar een olifantshuid laten groeien. De terechte kritiek kunnen we goed gebruiken voor ons leerproces.

Winner-2014-Facebook-ProfileZoals bij de NaNoWriMo het vooral leuk en plezierig moet blijven om te schrijven, zo geldt dat ook voor onze verhalen en onze romans. We zijn begonnen aan de redactieronde van “Schimmenschuw” en dat geeft ons een flinke duw in de rug. Het is allemaal nieuw voor ons: een echte redactie op ons manuscript, meedoen aan de NaNoWriMo, meedoen aan andere dan de twee vaste wedstrijden waarvoor we elk jaar wilden inzenden. De Paul Harland Prijs is een van de twee vaste wedstrijden, die wordt heel erg prestigieus, met zelfs een Gala voor science fiction, fantasy en horror liefhebbers. Het genre begint te groeien in Nederland. De Fantastels Verhalenwedstrijd is voor ons ook vaste prik. We zijn heel blij met de uitgebreide juryrapporten die we daar krijgen en met de geweldige oppeppende commentaren van 2013.

Mogen we trots achterom kijken op wat we dit jaar hebben gepresteerd? Wij vinden van wel, al zal de lezer er nu nog niet veel van meenemen. Maar hopelijk komt dat dus echt volgend jaar. In 2015 staan er vier boeken op de planning waaraan wij hebben (mee)geschreven. We gaan stug door met onze serie en met de korte verhalen. Wie weet vinden we wel een manier om ze toch te kunnen publiceren en er de vruchten van te plukken, ook al schijnt dat voor schrijvers zoals wij in Nederland ook lastig te gaan.

In elk geval ben ik blij aan de NaNoWriMo te hebben meegedaan in 2014. Het is voor herhaling vatbaar.

23 november over 50.000 NaNoWriMoStatistieken:

1 november – 0 woorden

7 november – 19.242 woorden (einde van week 1)

9 november – 25.062 woorden (op de helft van 50.000)

13 november – 34.358 woorden (einde van week 2)

20 november – 43.378 woorden (einde week 3)

23 november – 52.409 woorden (WINNAAR)

28 november – 52. 584 woorden (Nu rustig door met onze plannen. Dit hebben we alvast weer bereikt door mee te doen aan de National Novel Writing Month)

Het wordt zo zachtjes aan tijd voor een nieuw Vision Board voor 2015, met onze plannen voor volgend jaar.

 

NaNoWriMo – de derde week

Geplaatst 21 november 2014

NaNoWriMo 2014

Participant-2014-Web-Banner

De afkorting NaNoWriMo staat voor de National Novel Writing Month in de USA en over de hele wereld. De uitdaging is om in de maand november 50.000 woorden te schrijven aan een roman.

De derde week van de NaNoWriMo: hoe kom ik aan mijn woordenaantal? Hoe houden we het vol om iedere dag weer iets nieuws erbij te schrijven?

In de derde week van de NaNoWriMo zijn we met twee dingen bezig geweest:

  1. De redactie van Schimmenschuw: Proloog, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, en
  2. Verder schrijven aan “Strijd” voor de NaNoWriMo, terwijl we weten dat als we de 50.000 woorden halen, dat nog niet eens de helft in van het hele verhaal.

Dat de derde week van de NaNoWriMo voor ons niet zo lekker is gelopen heeft verschillende redenen.

Allereerst heeft het redactiewerk voor Schimmenschuw voorrang op een tweede deel van de trilogie of zelfs een derde deel van een serie (we denken er op dit moment hard over na of we van het eerste deel Successie niet twee delen moeten maken, en of we dat dan ook met Strijd moeten doen: in dat geval wordt de trilogie een serie van vijf of zes boeken), die erna moet komen. Als ons debuut niet af is, heeft het namelijk weinig zin om met een vervolgverhaal bezig te zijn. De fantasyroman Schimmenschuw moet echt een goed debuut worden. Door de redactrice is aangegeven dat het een prachtboek kan worden en daar willen we natuurlijk ook voor gaan!Daar hebben we dan ook op 14,15 en 16 november samen hard aan gewerkt en ook nog eens op 19 november. De proloog is nu definitie goedgekeurd na metaredactie, hoofdstuk 1 is naar de redactrice terug in afwachting van haar goedkeuring en aan hoofdstuk 2 zal nog iets gesleuteld moeten worden, verwachten wij. Daarna hopen we snel door te kunnen gaan met alle hoofdstukken die nog volgen. De methode van steeds een hoofdstuk doen, bevalt ons prima.

We maken dit voor het eerst mee, dat er redactie op ons manuscript gegeven wordt. En we beleven het met gemengde gevoelens. Aan de ene kant zijn we soms boos of verdrietig dat er hele stukken tekst geschrapt worden en geeft dit aanleiding tot discussies tussen Dinie en Marjo. Komt onze wereld wel goed over? Doen we de personages niet tekort? Hoe hebben we van die stomme foutjes kunnen maken? Daar moeten we voortaan wel op letten. En als dit dan wordt geschrapt, klopt alles dan nog wel? Als een stukje veel te kort door de bocht gaat, hoe zorgen we er dan voor dat het beter uitgewerkt wordt? Welke consequenties hebben de wijzigingen op het hele verhaal? Het is weer een creatief proces en we moeten veel overwegingen mee nemen.

Aan de andere kant zien we dat het, met de aanwijzingen die de redactrice geeft, nog vlotter loopt dan het al deed. Het wordt beter, logischer, de dialogen lopen beter, het wordt echt prachtig. We houden alles bij en leren er ontzettend veel door. En dat gebruiken we niet alleen voor ons debuut, maar ook voor de vervolgen. Successie en Strijd moeten we toch ook weer gaan herschrijven, daar waren we het samen al lang over eens. Die kunnen beter. En dan houden we de aantekeningen van deze redactieronde er natuurlijk naast, en passen het alvast zoveel mogelijk aan voordat het naar de uitgever gestuurd wordt. Het is echt zo dat we de redactieronden kunnen beschouwen als een pittige cursus en daar zijn we erg blij mee.

En dan de NaNoWriMo in week drie: De concentratie en inspiratie waarmee er aan week een en twee van de NaNoWriMo is gewerkt aan Strijd, is een beetje weggevallen. Op 16 november en op 20 november zijn er zelfs 0 woorden geschreven. Op 16 november kwam dat doordat we al onze aandacht op de redactie van hoofdstuk 2 wilden richten, op 20 november sloeg de vermoeidheid toe. Verder speelt nog steeds het probleem door dat in week twee al was begonnen: het schema moet steeds worden aangepast. Nu is Strijd in ieder geval al een deel van ons verhaal waarin veel gebeurd wat we nog niet helemaal duidelijk hadden. Daardoor zou het juist voor een NaNoWriMo wel geschikt moeten zijn, want er wordt heel veel verwacht van creativiteit tijdens het schrijven. We hebben een beginincident achter de rug en een keerpunt in het verhaal en zijn nu aan het verder schrijven naar het tweede keerpunt. Bij Successie merkten we dat tussenliggende hoofdstukken erg moeilijk zijn.

In week 1 zijn er 19.242 woorden geschreven, in week 2 waren dat er al minder: 15.676. Maar nu in week 3 zijn er nog maar 8.460 bij gekomen. Nu is dat niet zo heel erg, want het is nog geen 30 november. Alleen is het zaak om binnenkort een flinke spurt te gaan maken. Er komt een spannend hoofdstuk aan, waarvan alleen de personages bekend zijn en we kort weten wat er moet gebeuren. Nu was het in week twee al zo, dat als je gewoon gaat zitten en schrijft, er toch iets begint te ontstaan waardoor de magie loskomt. Onderbewust weet je vaak wel wat er op papier moet komen, ook dringen de ideeën zich de laatste nachten ’s nachts weer op. Dus zal het waarschijnlijk een kwestie zijn twijfels aan de kant zetten en het gaan doen. Actie overwint de angst.

Schrijven Online (met een artikel van Reinoud Schaatsbergen) kwam voor de derde week weer met een paar tips: vergeet je gezondheid niet, maak de boel schoon, maak een tussensprint, ontspoor je verhaal.

Nu is Marjo aan een dieet bezig waarvoor ze alleen maar gezond mag eten. Het blijkt de laatste tijd niet mee te vallen om dit ook goed vol te houden. Er wordt wel iets gesmokkeld, maar niet veel. Maar goed, dit is een goede tip. Als je schrijft, vergeet je vaak iets te nemen tussendoor en het is belangrijk om regelmatig iets gezonds tussendoor te nemen om de suikerspiegel in balans te houden. Als je te lang wacht, krijg je te grote schommelingen en slaat de snoeplust toe. Een goed advies dus.

Maak de boel schoon. Dat is een overweging die al een tijdje door onze hoofden speelt. Het moet er eens van komen, alleen niet vandaag. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar is dit zeker wel en dan moeten we het ook echt doen. Niet weer laten versloffen zoals het afgelopen jaar. (We hebben een hekel aan schoonmaken, ziet u, en we bewaren veel te veel). Op de tafel waarop de laptop staat is nog ruimte en af en toe wordt de laptop echt wel schoongemaakt.

Maak een tussensprint. Dit is waarschijnlijk het advies dat we heel goed kunnen gebruiken. Even niets anders aan je hoofd en het verhaal inkloppen. Geen teruglezen van wat er al staat, niet alvast wat herschrijven. Ervoor gaan en we zien wel wat er van komt. Daar staat de NaNoWriMo in feite ook voor. Herschrijven komt later, het gaat nu om de eerste versie van het verhaal. Goed, deze tip daar gaan we ons aan houden! Dank je, Reinoud.

Ontspoor je verhaal. Daar staat dan bij dat je een plotwending moet forceren, bijvoorbeeld iemand dood laten gaan of een onthulling van een personage die haaks op de hoofdpersoon staat. Nou is er pas al iemand dood gegaan in hoofdstuk 9 en ja, in hoofdstuk 10 gebeurt er heel veel vanuit de antagonist. Het wordt echt een rampzalig hoofdstuk voor een bepaalde familie en er gaan veel personen dood. Het is namelijk een oorlog, weet je, en er gebeuren vreemde dingen in die Strijd. Onverwachte dingen ook, die rampzalig zijn voor de familie van de antagonist, maar ook voor de “goeden.” Voor zover je dan over goed en kwaad kunt spreken. Laten we dus maar gauw weer verder gaan en proberen om nog voor 30 november de race van 50.000 woorden te winnen!

Is het nou echt heel slecht, dat we in tegenstelling tot enkele buddy’s nog niet over de eindstreep zijn gekomen? Welnee, want het is geen kwestie van leven en dood. We wilden zien of we een routine in het elke dag schrijven konden krijgen. Dat is wel aardig gelukt. Gemiddeld 2.168 woorden per dag is meer dan de 2.000 per dag die we wilden halen. Nu de laatste loodjes nog. Hup, aan het werk!

Statistieken:

1 november – 0 woorden

7 november – 19.242 woorden (einde van week 1)

9 november – 25.062 woorden (op de helft van 50.000)

13 november – 34.358 woorden (einde van week 2)

20 november – 43.378 woorden (einde week 3)

Als alles door kan gaan zoals het nu gaat, halen we de 50.000 wel en misschien komen we aan iets meer. Alles wat in de NaNoWriMo geschreven wordt, helpt.

 

NaNoWriMo – de tweede week

Geplaatst 14 november 2014

NaNoWriMo 2014

Participant-2014-Web-Banner

De afkorting NaNoWriMo staat voor de National Novel Writing Month in de USA en over de hele wereld. De uitdaging is om in de maand november 50.000 woorden te schrijven aan een roman.

De tweede week van de NaNoWriMo staat bekend als “hel week”.

We hebben gemerkt dat het echt moeilijker ging om iedere dag aan onze roman te schrijven. In het begin hadden we een planning gemaakt en in de eerste week gingen we, blijkbaar net zoals vele anderen die meedoen aan de NaNoWriMo (voor ons is het de eerste keer) lekker vlot van start en liep het schrijven gelijk met de planning. We waren enthousiast en wilden lekker aan de slag: ergens komen met het verhaal, woorden maken.

Tegen het begin van de tweede week bleek echter dat het gedeelte dat geschreven was en de planning uit elkaar gingen lopen. Scènes die gepland waren konden niet op de plaats waar wij ze hadden gedacht. Hoofdstukken, zoals wij ze tot nu toe aanhielden, liepen veel te ver uit waardoor scènes moesten worden opgeschoven naar volgende hoofdstukken. We moesten gaan uitzoeken wat een andere indeling van scènes met ons verhaal deed en oplossingen bedenken.

Op een gegeven moment gingen we ons afvragen of de wereldbouw wel klopte, of personages en hun acties nu al moesten komen of dat ze op een verkeerde plek in het verhaal stonden: het schema liep helemaal in de war. We hebben zelfs getwijfeld of we dit boek wel verder zouden schrijven, of dat we maar beter konden stoppen. Het ging dus even helemaal niet goed.

De twijfel kwam in alle hevigheid bij ons binnen. (Is dat wat ze bedoelen met “hel week”?) Kunnen we dit wel? Is het goed genoeg? Zal iemand dit ooit willen lezen? Is het spannend genoeg? Gebeurt er eigenlijk wel iets dat een lezer interessant vindt?

De inspiratiestroom stokte. We gingen ons bezig houden met allerlei zaken die afweken van het schrijfwerk. Informatie opzoeken uit onze oude dagboeken. Die klopte al niet meer met wat we tegenwoordig aan het doen zijn. Waar hebben we deze scène vandaan? Waar kunnen we het terugvinden in onze oude dagboeken? Het antwoord was: over deze periode hebben we maar heel summier iets staan en bovendien is er zoveel veranderd doordat we er nu romans van maken, dat we niet veel meer hebben aan die oude dagboeken. Namen zijn veranderd, vijanden zijn anders gaan heten en zien er anders uit, ze hebben andere tactieken, andere ruimteschepen… Hooguit een rode lijn valt er nog uit te halen: een richting omdat we weten hoe het in de toekomst met de hoofdpersonages afloopt. Daar hebben we dan wel weer iets meer over in hun dagboeken staan, maar over de periode van de oorlog staat alles slechts heel kort aangeven, het is meer een opsomming van waar er in welke maand een gevecht plaatsvond. Hoe moeten we er dan over schrijven zodat het toch een heel boek kan worden?

Hoe moeten we dan door de resterende weken van november heen komen om ons doel te halen en toch elke dag te schrijven?

Schrijven Online (met een artikel van Reinoud Schaatsbergen) kwam met een paar tips voor de tweede week: Doe een stapje terug, lees je verhaal dat je tot nu toe hebt, herschrijf niet, negeer andere boekideeën, houd je verhaal geheim (zodat je niet van de wijs gebracht kunt worden door reacties van anderen), houd het plezierig.

Nu is het bij ons zo dat Marjo aan de NaNoWriMo meedoet: zij is hier de schrijfster. Dinie leest ’s avonds na haar werk hardop voor wat er die dag geschreven is en als ze een vrije dag heeft, zit ze er naast en helpt mee met aangeven van ideeën en met de tekst. Wij controleren en herschrijven dus vaak wel al een beetje, hoewel we ons realiseren dat dit nog maar de eerste versie van het verhaal is en het waarschijnlijk nog wel een paar herschrijfrondes nodig zal hebben.

Doe een stapje terug – dat is een goed advies. In de eerste week waren al 19.242 woorden geschreven en lagen we voor op het gemiddelde aantal woorden per dag, dus als het eens wat minder zou worden, was ook niet erg.

Lees je verhaal – dat gebeurt elke dag met het laatste stukje dat geschreven is, om weer aansluiting te vinden. Ook halen we het schema erbij en de hoofdstukindeling die we van het hele boek al hebben gemaakt voordat we begonnen.

Negeer andere boekideeën – dat doen we, maar zodra er weer iets van de redacteur binnen komt om aan ons debuut Schimmenschuw te sleutelen, gaat dat voor. De NaNoWriMo is leuk om aan mee te doen omdat je bij kunt houden hoe je dagelijks vordert en om met buddy’s op Facebook woordscores te delen, maar het blijft vrijblijvend. Het is voor onszelf.

Houd je verhaal geheim – we hebben alleen in wat algemene termen verteld waar het over gaat, verder is de enige informatie die we erover geven het woordenaantal en het hoofdstuknummer waaraan we bezig zijn. Dus geen reactie die je kunnen laten twijfelen.

Houd het plezierig – aan deze tip hebben we het meest gehad. Je moet het kunnen relativeren. Is het erg om een dag niet te schrijven? Nee. Is het erg als je een scène schrijft die later weer helemaal geschrapt moet worden? Nee. Is het erg als je maar een paar woorden per dag schrijft? Nee, alle beetjes helpen.

Met dat laatste in gedachten, lukte het weer. Marjo wist niet meer wat er nu precies moest gebeuren in het verhaal en liet het maar gewoon komen. En dat heeft goed gewerkt. Je inleven in een van de personages en de strijd die ontstaat schrijven vanuit zijn of haar gezichtspunt. Dat is een goede oplossing. En als je nu een stukje schrijft over iets dat eigenlijk veel later gepland was? Dat maakt niet uit. Misschien wordt het verhaal alleen maar interessanter door, spannender ook. Creativiteit laten stromen, dat is de oplossing. Je fantasie gebruiken en goed bijhouden in het Excel bestand hoe alles heet bij die ruimteschepen en op die verschillende planeten. Ervoor zorgen dat het logisch is. Tja, daar kun je wel mee aankomen bij Marjo, dat lukt haar wel.

Gisteren kwam er een heel spannende actiescène tevoorschijn. We zitten weer lekker in de flow. Vandaag is er minder tijd voor de NaNoWriMo. Deze blog moeten op internet komen. Maar we hebben straks weer een heel weekend samen en we komen nu aan bij een hoofdstuk met een wending in het verhaal. Daar kunnen we dan lekker weer samen over discussiëren en ervoor zorgen dat het schrijven leuk blijft. Datgene doen wat ons energie geeft, waar we blij van worden.

Statistieken:

1 november – 0 woorden

7 november – 19.242 woorden (einde van week 1)

9 november – 25.062 woorden (op de helft van 50.000)

13 november – 34.358 woorden (einde van week 2)

Als alles door kan gaan zoals het nu gaat, halen we de 50.000 wel en misschien komen we aan nog veel meer. Alles wat in de NaNoWriMo geschreven wordt, helpt. Wie weet komt ons doel ook steeds beter in zicht: een routine opbouwen om elke dag een aantal woorden te schrijven, want daar was het allemaal om begonnen.

 

NaNoWriMo – de eerste week

Geplaatst 07 november 2014

NaNoWriMo 2014

Participant-2014-Web-Banner

Voor de eerste keer doen we mee aan schrijven tijdens de NaNoWriMo. Deze afkorting staat voor National Novel Writing Month.

Om in een maand aan 50.00 woorden te komen, moeten er op elke dag in de maand november 1.667 woorden geschreven worden.

Ons doel is om elke dag te schrijven aan “Strijd” en om minstens 2.000 woorden per dag te halen. Onze boeken tellen in de regel meer dan 50.000 woorden.

In de eerste week is het schrijven goed gelukt en op 6 november waren er in totaal al 17.179 woorden geschreven aan de nieuwe roman.

Het is een goede manier om routine op te bouwen en om daadwerkelijk elke dag te schrijven. Schrijven leer je, zo wordt steeds aangegeven, door het te doen en door iedere dag te schrijven. Daarvoor is de NaNoWriMo een mooie stok achter de deur. Er doen meerdere personen mee en je kunt zien hoever je buddies zijn. Elke dag geef je het aantal woorden door dat je hebt bereikt en zie je in grafieken op de website hoe ver je er mee opgeschoten bent. Het is een goede motivatiemethode om een eerste versie van je verhaal te schrijven. Tot nu toe lukt het goed, al zijn er dagen bij dat we tot laat in de avond bezig blijven, omdat er overdag andere verplichtingen waren die voor gingen. Nachtwerk is het nog niet geworden.

De meeste gedeeltes van het verhaal deden tot nu toe een groot beroep op de creativiteit. Maar dat is ook de hele opzet van de NANoWriMo: in de flow van het schrijven komen en je creativiteit aanspreken. Ze geven zelfs aan dat je je tekst niet moet gaan herschrijven tijdens het proces. Het is de eerste versie nog maar, het herschrijven komt later. Nu lukt dat bij ons niet helemaal, wij herschrijven toch wel tijdens het schrijven. We lezen de gedeelten samen hardop door en verbeteren de fouten alvast. Wij vinden dat niet erg, het helpt alleen maar om het later gemakkelijker te krijgen als we echt de tweede en derde versie gaan maken.

Er is weliswaar een opzet gemaakt van het verhaal van “Strijd” waarin we hebben aangegeven wat er in welke hoofdstukken moet gebeuren. De verhaallijn is daarin dus al min of meer aangegeven, maar tijdens het schrijven blijkt dat details van de wereld nog niet helemaal goed zijn uitgedacht. Dat uitdenken van de details gebeurt dan tijdens het schrijven. We houden die gegevens bij in andere documenten. Daarmee wordt onze wereldbouw direct ook stukje bij beetje uitgebreid.

Marjo hoopt in november flink door te kunnen werken aan dit manuscript. Aan het eind willen we graag minstens die 50.000 woorden gehaald hebben, maar liever meer natuurlijk.

“EIBOR RISOKLANY, de vergeten vloek. Deel 1, Successie” gaat ook herschreven worden. Het is naar een proeflezer geweest en aan de hand van zijn commentaren gaan we toch kijken of we in plaats van een trilogie een serie kunnen schrijven. De personages worden nog niet ver genoeg uitgewerkt en dat is erg belangrijk. Maar als we dat willen doen, hebben we meer woorden nodig. Dan wordt het boek te dik en kunnen we beter nog eens kijken hoe we het anders aanpakken. Terug naar de tekentafel dus maar en weer gaan brainstormen over twee plots in plaats van een.

“EIBOR RISOKLANY, de vergeten vloek. Deel 2, Strijd.” wordt dan ook geen deel van een trilogie. Misschien wordt het het derde deel van de serie.

We zijn dan wel veel langer bezig met alle voorwerk, voordat de boeken er zullen komen. Maar dat is niet erg. Het moet goed worden.

Het enige probleem is het lange, lange wachten. We hopen wel dat dat uiteindelijk vruchten gaat afwerpen, dat we steeds beter zullen worden en dat we echt boeken kunnen gaan verkopen die lezers zullen waarderen.

 

NaNoWriMo

Geplaatst 20 oktober 2014

NaNoWriMo 2014

In november is het National Novel Writing Month – NANoWriMo

Wij hebben daar van verschillende kanten al eens over gehoord, van forumleden op Magic Tales en ook via Facebook.

We zijn toch wel erg nieuwsgierig naar hoe dit werkt.

NaNoWriMo

Het is de bedoeling om in een maand tijd de eerste versie van een nieuwe roman te schrijven.

Om in een maand tijd aan 50.00 woorden te komen.

Nu is dit waarschijnlijk nog niet de helft van een boek voor ons, maar als het lukt zijn we weer aardig op weg!

 

Dit jaar herschreven en schreven we de derde versie  van een in 2012 gestarte eerste deel van een trilogie,

die roman: “EIBOR RISOKLANY, de vergeten vloek. Deel 1, Successie”  is nog niet klaar.

Hij speelt in twee grote koninkrijken van elk vijf planeten: Laskoro en Berinyi.

De mensen zijn de vloek van de avatars vergeten en tobben nu met een onevenwichtig verdeelde samenleving.

Zolang ze niet met elkaar in vrede kunnen leven, zal de vloek, die uitgesproken is over zeven magische dynastieën, blijven bestaan.

De avatars zetten zelfs twee spionnen in om voor hen de boel in de gaten te houden.

Op Laskoro moet de jongste prins zijn vader opvolgen en zal hij dan wel de beschermheer van zijn koninkrijk kunnen  zijn?

Op Berinyi erft de troonopvolgster een oorlogsverdrag, zij moet wel gaan vechten tegen Laskoro, maar wil helemaal niet met de drie bondgenoten samenwerken.

 

Als dit manuscript van onze proeflezer terug komt, gaan we die wel weer herschrijven en we hopen hem daarna op te sturen naar de uitgever.

Maar we willen ook weer graag verder schrijven aan het tweede deel van de trilogie.

“EIBOR RISOKLANY, de vergeten vloek. Deel 2, Strijd.”

In dit deel gaat het over de oorlog zelf, een strijd in de ruimte, die zich verplaats naar de planeten.

Zal Laskoro veroverd worden door de vijand, en hoe kan Berinyi onder het contract uitkomen.

Is het wel goed om tegen Laskoro te vechten en kan er wel een evenwicht in de bevolking ontstaan als dit gebeurt?

Waarom gaan de zonen van hogepriesteressen toch steeds dood als ze nog maar twaalf jaar zijn?

Hoe kan de vloek worden opgeheven?

 

Nu doet zich de gelegenheid voor om mee te doen aan de NaNoWriMo,

om met een paar buddies samen aan de eerste draft van een nieuw boek te schrijven.

Dus nu heeft Marjo besloten om dit eens te gaan proberen.

Zij heeft er meer tijd voor dan Dinie, die overigens ook wel meepikt wat er gebeurt aan het verhaal

en in haar vrije tijd de stukken die af zijn door zal lezen en wellicht worden ze dan alweer iets bijgewerkt.

De scènes hebben we pasgeleden in een schema opgenomen, de synopsis stond al klaar.

 

Ieder dag wordt het ongeveer 2000 woorden per dag schrijven in november, in elk geval 50.000 in totaal in de maand.

Met zo’n stok achter de deur en met tips van NaNoWriMo moet dit lukken.

In elk geval kan Marjo het eens proberen en kijken hoe dit bevalt.

We hebben ook nog de redactie van Schimmenschuw, de voorloper voor de trilogie.

Dat heeft voorrang boven het schrijven aan Strijd.

 

Dus november wordt een drukke maand, want wat al in de planning stond, moet ook gewoon doorgaan.

Het is een leuke uitdaging.

Marjo zal wel zien hoe ver ze komt, maar hoopt natuurlijk het doel wel te bereiken.

 

(Voor vrienden die ook meedoen – mijn accountnaam is MarjoHe56)