Koning Winter verhuist

7 januari 2023

Write a short story or poem about rain, is de #bloganuary opdracht vandaag. Schrijf een kort verhaal of een gedicht over regen.

Koning Winter verhuist

Regen in januari!

Koning Winter is zeer ontevreden. Zijn rijk wordt alsmaar kleiner. Ieder jaar moet hij een grotere inspanning leveren om de wereld te bevriezen en er zijn witte sneeuwdek overheen te strooien. Steeds meer moeite is nodig om temperatuurverschillen te overbruggen. Niemand in Nederland heeft hem dit jaar uitgenodigd om te komen. Alleen liefhebbers van de Elfstedentocht stuurden hem een verzoek om langs te komen. De meeste mensen vinden het wel goed dat het vandaag elf graden boven nul is, dan gebruiken hun kachels minder gas.

Zijn wetenschappers komen alweer met een onheilstijding: ‘Het ijs brokkelt steeds verder af. Niet alleen op de Noordpool smelt het in sneltreintempo weg, ook alle gletsjers zullen nog eerder dan wij hadden berekend helemaal verdwenen zijn.’

Door de klimaatsverandering is het veel te warm voor de tijd van het jaar. Wanneer koning Winter het journaal aanzet, hoort hij de weerman zeggen: ‘Dit is een januarimaand die nog niet in mijn statistieken terug te vinden was.’

Als hij besluit om op zijn wolk zelf poolshoogte te gaan nemen, ziet hij het met eigen ogen. Regendruppels kletteren aanhoudend op de Lage Landen neer. Druk kwakende woerden in de sloten vechten nu al om een vrouw. Zijn die eenden helemaal gek geworden? Het broedseizoen begint pas in de lente. Als hij verder kijkt, merkt hij dat er nog veel meer dieren vertonen verkeerd gedrag vertonen, de natuur is helemaal de kluts kwijt.

‘Die regen lijkt een zegen,’ zegt zijn adviseur. ‘Maar de mensen hebben echt wat goed te maken. Ze hadden het nooit zo ver mogen laten komen met de broeikasgassen, de aarde warmt veel te snel op. Na een hete zomer met bijna watertekort is het grondwaterpeil zelfs nu, met al die regenbuien, nog steeds niet aangevuld. Dit lijkt steeds meer uit te draaien op de vloek die delen van Afrika teistert. Daar hebben de mensen juist met extreme droogte te kampen, waardoor er geen voedsel kan worden verbouwd. Iedereen is gestoord, weten ze niet dat de balans bewaard moet blijven? Of dat water leven brengt en de kringloop van de seizoenen ervoor zorgt dat het goed verdeeld wordt?’

Koning Winter krijgt een idee. ‘Weet je wat?’ zegt hij. ‘Ik verhuis met mijn ijspaleis naar het zuiden. In Afrika kennen ze me nog niet, daar ga ik overnieuw beginnen. De mensen daar zullen me vast leren waarderen.’

‘Maar, majesteit, als u uw paleis daarheen verhuist, smelt het zeker.’

De koning knikt tevreden. ‘Dat is mijn plan. Ik laat er een ander optrekje bouwen om in te wonen, en zorg er met mijn oude huis voor dat er direct genoeg watervoorraad is. Water is essentieel voor het leven. Er zal weer drinkwater zijn en er zullen weer nieuwe planten groeien in Afrika.’

‘En Nederland dan?’

‘Daar hebben ze genoeg te doen om de natuur en het klimaat te herstellen.’

Een blog van Johanna Lime