Limeschrift 06 – Johanna Lime over schrijven

16 juli 2020

Het zesde blog voor ‘Limeschrift’, in een serie van twintig blogs over schrijven.

Deze keer over verschillende soorten personages.

Vandaag gaat het over het onderwerp van dit plaatje.

Een intrigerend plot maakt nog geen goed verhaal. Opwindende plots hebben originele en goed ontwikkelde personages nodig.

Elk verhaal of elke roman draait om een of meerdere personages. Deze zijn in drie categorieën te verdelen: de hoofdrolspeler(s), de ondersteunende personages en de tegenspeler(s).

Protagonist

De protagonist is de hoofdrolspeler, het personage dat het meest verandert in het verhaal. Het is het hoofdpersonage dat iets wil, dat hij of zij nog niet heeft of nog niet bereikt heeft. Het is het personage dat ergens naar verlangt, maar daarvoor haar of zijn huidige situatie achter zich moet laten. Het personage moet actie ondernemen en krijgt tegenslagen te overwinnen. Het heeft alle hulpbronnen nodig voordat het de gewenste situatie bereiken kan. Soms is het zelfs de vraag of hij of zij die überhaupt wel bereiken kan, want sommige verhalen eindigen zelfs met de dood van het hoofdpersonage. Maar meestal komt het hoofdpersonage er in een roman aan het eind beter uit dan in het begin en heeft hij of zij de reis van de held gevolgd.

Of het nu gaat om liefde, wraak, het opkomen voor onrecht, de zoektocht naar een verloren gewaande broer of zus, een strijd voor vrijheid of wat anders, de hoofdpersoon zal iets moeten doen om zijn of haar doel te kunnen bereiken.

In veel fantasyverhalen gaat de protagonist in letterlijke zin op reis om dit doel te bereiken. Dat is misschien de reden waarom veel fantasyromans queestenverhalen zijn, zoals ‘Schimmenschuw’ een ontdekkingsreis is voor het hoofdpersonage, Kamilia Arras, die in het verleden iets ontdekt over zichzelf.

Als schrijver breng je je hoofdpersonage in onvermoede omstandigheden, duw je hem of haar over de rand en komt er iets uit wat het personage nooit had kunnen vermoeden.

Harry Potter die als verschoppeling onder de trap woont bij zijn tante, kon niet vermoeden dat hij een belangrijke persoon zou zijn in de magische wereld, waar hij het opneemt tegen de meest duistere figuur ooit.

Ondersteunende personages

De ondersteunende personages zijn personages die een belangrijke rol spelen bij datgene wat de protagonist bereiken wil. Het kunnen vrienden of familieleden zijn, maar ook het personage waar de hoofdpersoon verliefd op wordt. Ze kunnen het hele verhaal door aanwezig zijn of slechts bij een deel van het verhaal op het toneel verschijnen. Het kan een mentor zijn waar het personage iets van leren kan, of een rebels persoon die net iets meer durft dan het personage zelf. Het kan een trouwe vriend zijn die klaarstaat om te helpen, of een chaotische of grappige persoon die net de gebeurtenissen in een verhaal wat luchtiger maakt.

Ondersteunende personages hebben hun eigen dromen, net zoals de hoofdpersoon haar of zijn dromen heeft. Hun avonturen voegen iets extra’s toe aan de roman. Ze kunnen door hun interactie met het hoofdpersonage bepaalde karaktereigenschappen van de protagonist op een bepaalde manier belichten. Daardoor wordt het voor de lezer mogelijk om de verborgen diepten en geheimen van de protagonist te leren kennen.

Opa Nikos laat Kamilia tijdens haar ontdekkingreis in ‘Schimmenschuw’ zien dat ze heeft geleerd om beter van zich af te bijten en voor zichzelf op te komen. Haar voorouders in het kasteel van Yoku leren haar dat ze niet bang hoeft te zijn van de schim in het moeras.

Ron Wemel en Hermelien Griffel zijn de beste vrienden van Harry Potter, ze laten hem zien hoe fijn het is om bij een familie te horen en hoe belangrijk kennis is.

Antagonist

De antagonist in een roman is de kracht die het de hoofdpersoon moeilijk maakt het doel te bereiken. Het zijn de obstakels op de weg, de angsten die overwonnen moeten worden.

Fysiek

Een fysieke antagonist is een levende, ademende tegenstander die de hoofdpersoon verhindert om het doel te bereiken. Dit betekent echter niet dat alle antagonisten monsters zijn. Het kan simpelweg iemand zijn die door jaloezie of door een misverstand het de protagonist moeilijk maakt. Een antagonist kan een personage zijn dat andere doelen heeft dan de protagonist, doelen die misschien zelfs tegengesteld zijn aan elkaar.

Soms is de antagonist het kwaad, de slechterik of de schurk in een verhaal en is dit personage niet erg genuanceerd. Maar zelfs een slechterik kan menselijke trekjes hebben.

Kamilia Arras wil in ‘Schimmenschuw’ naar huis terug en heeft alle zeven delen van de sleutel van de tijdpoort nodig. Vincento Toliano wil dat Kamilia met hem trouwt en op Chyndyro blijft. Hij verstopt de sleutel, waardoor Kamilia niet kan vertrekken. Maar als Kamilia in het verleden blijft, wat zal er dan met haar gebeuren? Het tijdcontinuüm is verstoord, ze moet wel naar huis!

De strijd tussen de protagonist en de antagonist zorgt voor veel spanning in verhalen. Het werpt het conflict op waar het verhaal om draait.

Harry Potter neemt het op tegen Voldemort die zijn ouders heeft vermoord. Er staat heel veel op het spel. Als hij verliest, overheerst de duisternis en het kwaad in de wereld, dan kan hij zijn pas verworven magische gemeenschap weer verliezen.

Antagonisten kunnen ook hun ondersteunende personages hebben. Zij ondersteunen dan de krachten die tegen de protagonist in gaan.

Abstract

Hoewel de meeste antagonisten levende, ademende wezens zijn, zijn sommige dat niet. Denk bijvoorbeeld aan ziekte, verdriet of de macht van een corrupte regering. Dit soort antagonisten bestaan in abstracte vorm. Als de antagonist van een roman geen levend personage, dier of entiteit is, dan is er een abstracte antagonist.

Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van een sporter die gehandicapt raakt en er alles aan doet om toch de Olympische Spelen te kunnen winnen. Daar is de handicap de antagonist.

In trilogie ‘De vergeten vloek’, is de vloek een abstracte antagonist. Hierdoor is de disharmonie in de bevolking ontstaan op Laskoro en Berinyi. Hierdoor zijn de dynamiekmagiërs en de elementenmagiërs uit elkaar gedreven. De vloek is niet iemand waar Jima of Sylviana fysiek mee in gevecht kunnen gaan. Alleen als de Avatars, die achter deze vloek zitten, vergaderen over het nut ervan en of hij nog wel moet blijven bestaan, kan hij overwonnen worden. Door samenwerking, wat ook weer een abstract gegeven is.

******************************************************************

Vandaag tot zover. Volgende keer een nieuwe blog over schrijven.

Het is leuk om reacties op dit blog te krijgen, dus als je tot zover gekomen bent, laat dan weten wat je hiervan vond. Dat kan ook goed in de opmerkingen op Facebook.

Alvast bedankt daarvoor,

Groeten van Johanna Lime

2 gedachtes over “Limeschrift 06 – Johanna Lime over schrijven

Reacties zijn gesloten.