Voortgang redactie Schimmenschuw

16 januari 2015

Voortgang redactie Schimmenschuw

De voortgang van de redactierondes voor ons debuut “Schimmenschuw” bij Zilverbron

Wij zijn samen met onze redactrice Cocky van Dijk druk bezig met de metaredactie voor ons debuut Schimmenschuw dat dit jaar uitgebracht wordt bij uitgeverij Zilverbron.

De proloog en hoofdstuk 1 zijn inmiddels helemaal klaar, de hoofdstukken 2 t/m 6 bijna.

We zijn nu bezig aan hoofdstuk 7 en de planning is dat wij in de maanden januari, februari en maart flink door zullen werken om alle 25 hoofdstukken van het boek door te werken.

 

Door deze redactieronde leren wij onderscheiden waar de verbeterpunten zitten voor ons manuscript. Soms gaan we te kort door de bocht en is er een betere beschrijving van de omgeving nodig. Dan weer leggen we te veel uit of gaan we te veel op de details in. Herhalingen worden weggeschrapt, wat de spanningsboog van het verhaal ten goede komt. Er zitten soms overbodige stukjes in de tekst. Er wordt te veel gewisseld van perspectief, dat wordt dan herschreven vanuit het perspectief van de hoofdpersoon. Sommige woorden worden te veel herhaald en dat vraagt om het vinden van synoniemen. Zinnen worden anders opgeschreven omdat ze te veel op elkaar lijken. Te vaak “zei hij, zei zij-gebruik” kan geschrapt worden en zo zijn er nog verschillende zaken waar wij aan sleutelen. Het is een voortdurend leerproces.

 

Het is volgens ons wel logisch ook dat na een jaar gewacht te hebben op redactie, er gedeelten te vinden waren die veel verbetering behoefden. Wij hebben in 2014, nadat ons manuscript voor Schimmenschuw goedgekeurd was en er een contract werd afgesloten, niet stilgezeten. In 2014 hebben we twaalf nieuwe korte verhalen geschreven voor verschillende wedstrijden. Ook schreven we 185.122 woorden aan het vervolg op de voorloper Schimmenschuw: ongeveer drie boeken uit de serie van vijf. Bovendien hebben we alweer veertien verhalen herschreven en bij iedere herschrijfronden worden die weer een stukje beter. Door veel te schrijven, leer je schrijven. En door veel te lezen, wat we in 2014 meer gedaan hebben dan in 2013, ook. Bovendien hebben we weer enkele juryrapporten bestudeerd en ervan geleerd. Het was dus wel te verwachten dat er in het manuscript voor Schimmenschuw nog wel het een en ander te verbeteren was. We gaan in overleg met onze redactrice nu dan ook eerst uitzoeken hoe het precies zit met de verschillende perspectieven in de rest van het manuscript en herschrijven alvast de stukken die daar geschikt voor zijn naar de POV van de hoofdpersoon: Kamilia.

 

Soms schamen we ons een beetje en denken: ‘Hoe hebben we dat ooit zo op kunnen schrijven.’ Maar vaak moeten we er om lachen en worden we er tijdens de verbeterrondes blij van dat we inzien dat we langzamerhand een groei doormaken waardoor onze boeken mooier kunnen worden dan aan het begin in 2011. Als we het daarmee vergelijken, hebben we een grote sprong gemaakt. Voor sommige zeer kritische juryleden en redacteuren zal dat misschien nog niet genoeg zijn en wellicht zullen we nooit aan de strenge eisen van de literair georiënteerde critici voldoen. Maar we zijn op weg en gaan hiermee verder. We hopen nog steeds dat veel lezers zoals wij, die interesse hebben in het fantasygenre en lekker ontspannen in een verhaal willen duiken waarin van alles gebeurt, dit kunnen waarderen.

Dit jaar ligt onze focus op zelfrespect, energie en enthousiasme.

Ons boek wordt prachtig!